Mūsu kvalitāte un pieredze, Jūsu ceļš uz panākumiem
Mūsu kvalitāte un pieredze, Jūsu ceļš uz panākumiem

Speciālie piedāvājumi

Riepu piedāvājums
Tehnikas apkopes piedāvājums
Diagnostikas piedāvājums

DARBS AR APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJĀM

Kvalificētu ekspertu bojājumu novērtējums
Saskaņošana ar apdrošināšanas kompānijām par darba izmaksām
Darbu veikšana saskaņā ar apstprināto tāmi